Read Araba Sevdası by Recaizade Mahmut Ekrem Free Online


Ebook Araba Sevdası by Recaizade Mahmut Ekrem read! Book Title: Araba Sevdası
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 336 KB
City - Country: No data
The author of the book: Recaizade Mahmut Ekrem
Edition: Bordo Siyah Klasik Yayinlar
Date of issue: 2008
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Loaded: 1597 times
Reader ratings: 7.5

Read full description of the books:Edebiyatımızda Gerçekçilik akımının ilk örneklerinden sayılan Araba Sevdası, Avrupa görmüş gençlerden; frenkler gibi süslü gezen, gösteriş olsun diye cebinde Fransızca dergi ve gazetelerle dolaşan, "Bonjur!" "Bonsuvar!" "Vuz alle biyen!" diyebilmek için Beyoğlunda adam arayan; Türkçe konuşurken araya yalan yanlış Fransızca sözcükler katmadan edemeyen; savurganlığa, borç etmeye özenen; Türkçeyi edebiyatsız, kaba bir dil sayıp bu dilin cahili olduğu için övünen Bihruz Beyin trajikomik öyküsüdür.

Romanın kahramanı Bihruz Bey, olmayan bir aşkı Periveş Hanımda somutlaştırarak, araya Frenk romanlarında yaşanan aşkları da serpiştirerek kendisine varsayımsal bir aşk ve bir dünya yaratır. Araba Sevdası, Recaizade Mahmud Ekremin çağının önünde diyebileceğimiz dil ustalığıyla yarattığı, trajik ama özentiliği bu denli çarpıcı yansıttığından aynı zamanda komik bir romandır. Çok önemli bir roman...
Araba Sevdası: Gerçekçilik akımının bize özgü şaheseri.


Download Araba Sevdası PDF Araba Sevdası PDF
Download Araba Sevdası ERUB Araba Sevdası PDF
Download Araba Sevdası DOC Araba Sevdası PDF
Download Araba Sevdası TXT Araba Sevdası PDFRead information about the author

Ebook Araba Sevdası read Online! Takvimhane Nazırı Recai Efendi'nin oğlu, Ercüment Ekrem Talu'nun babasıdır. Babasından Süryanice ve Farsça öğrendi. 1858'de ilköğretimini tamamladı, özel öğrenim görerek yetişti. Mekteb-i İrfan'ı bitirdikten sonra (1858) girdiği Harbiye İdadisi'ndeki öğrenimini sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı. Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi'nde memurluğa başladı (1862). Tanzimat ve Nafia dairelerinde başmuavinlik (1874), Şura-yı Devlet (danıştay) üyeliği (1877), Mekteb-i Mülkiye ve Galatasaray Sultanisi'nde öğretmenlik (1880-88), birkaç ay Evkaf ve Maarif Nazırlığı (1908), Meclis-i Âyân üyeliği (1908-14) yaptı.

Resmi görevle Trablusgarp'a gönderildi. 1908'de 2. Meşrutiyet'ten sonra kurulan Kamil Paşa kabinesinde Maarif Nazırı oldu. Namık Kemal'le tanışmasının ardından Encümen-i Şuara'ya katıldı. İlk yazıları Namık Kemal yönetimindeki Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlandı. 1870'lerden sonra kendisini tümüyle yazılarına verdi. Batı edebiyatından çeviriler yaptı. 1870'te ilk oyunu Afife Anjelik, 1871'de ilk şiir kitabı Nağme-i Seher yayınlandı. Yaşamını yitirdiğinde Meclis-i Âyan üyesiydi.

Ölümü nedeniyle okullar tatil edilmiş ve büyük bir cenaze töreni düzenlenmiştir. Mezarı, oğlu Nejad'ın kabri yanında, Küçüksu'dadır.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Recaizad...


Reviews of the Araba Sevdası


SONNY

Written easily, vividly, wisely.

REUBEN

Phone number you need to drive to protect against robots. I indicated the phone and downloaded without registration.

ROSE

Despite the criticism, I liked the book!

THOMAS

One of my favorite

LAYLA

Quickly downloaded
Add a comment
Download EBOOK Araba Sevdası by Recaizade Mahmut Ekrem Online free

PDF: araba-sevdas.pdf Araba Sevdası PDF
ERUB: araba-sevdas.epub Araba Sevdası ERUB
DOC: araba-sevdas.doc Araba Sevdası DOC
TXT: araba-sevdas.txt Araba Sevdası TXT