Read Cái Tôi và cái Nó by Sigmund Freud Free Online


Ebook Cái Tôi và cái Nó by Sigmund Freud read! Book Title: Cái Tôi và cái Nó
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 382 KB
City - Country: No data
The author of the book: Sigmund Freud
Edition: NXB Tri Thức
Date of issue: April 2015
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Loaded: 2425 times
Reader ratings: 7.3

Read full description of the books:1) Tác giả
Tác giả Sigmund Freud là một nhà phân tâm học người Áo được biết tới nhiều nhất bởi đóng góp vào sự phát triển của cả lý thuyết và thực hành các kỹ thuật phân tích tâm lý. Freud đồng thời được xem là cha đẻ của phân tâm học - môn khoa học nghiên cứu về phần vô thức của con người, khiến cho nhiều người nghi ngờ tính hiệu quả của việc chữa bệnh tâm thần theo cách truyền thống. Tới ngày hôm nay, cuộc tranh luận về lý thuyết phân tâm học vẫn chưa ngã ngũ, có rất nhiều người ủng hộ nhưng cũng không ít những kẻ phản đối kịch liệt. Được xem như một môn khoa học chính thống của thế kỷ 19, phân tâm học trước hết đi tìm hiểu những hành vi điên loạn, thoạt đầu các nhà phân tâm học sẽ hỏi về những giấc mơ của bệnh nhân và sau cùng là các cơ chế tâm lý xây dựng từ lúc bé cho tới lúc trưởng thành. Được đào tạo như một nhà khoa học, Freud trở thành bác sĩ vào năm 1882, ông quan tâm tới thôi miên và phát triển các ý tưởng đột phá trong chữa trị tâm thần từ khoảng 1890. Vào năm 1933, các tác phẩm của ông bị đốt hết dưới chính quyền Nazi, và Freud phải rời bỏ Áo tới London vào năm 1938, nơi ông mất ngay sau đó một năm.

2) Tác phẩm
“Cái Tôi và cái Nó“ là một tác phẩm đặc biệt, ở đây Freud đã trình bày một bản tổng hợp các giả thuyết được ông đề xuất vào những năm 1920 – đặc biệt là trong cuốn “Au delà du principe du plaisir”. Ông bắt đầu bằng việc chứng minh rằng mô hình phân chia bộ máy tâm trí thành vô thức, tiền ý thức và ý thức – được biết đến với tên gọi “định khu thứ nhất” (chia định khu bộ máy tâm trí) – không đủ để hiểu sự vận hành của bộ máy tâm trí, và cần phải mở rộng hơn. Xuất phát từ sự kháng cự rằng cái “tôi” của chủ thể đối kháng với khả năng đưa các ký ức bị dồn nén trở lại với ý thức, Freud đưa ra cách phân chia bộ máy tâm trí mới thành cái tôi, cái đó và cái siêu tôi, mô hình được biết đến với tên gọi là “định khu thứ hai”. Hai mô hình này không loại trừ nhau, ngược lại, chúng bổ sung cho nhau bởi chúng mô tả các hiện tượng tâm trí dưới nhiều góc độ khác nhau.


Download Cái Tôi và cái Nó PDF Cái Tôi và cái Nó PDF
Download Cái Tôi và cái Nó ERUB Cái Tôi và cái Nó PDF
Download Cái Tôi và cái Nó DOC Cái Tôi và cái Nó PDF
Download Cái Tôi và cái Nó TXT Cái Tôi và cái Nó PDFRead information about the author

Ebook Cái Tôi và cái Nó read Online! Freud was an Austrian neurologist and the founder of psychoanalysis, who created an entirely new approach to the understanding of the human personality. He is regarded as one of the most influential - and controversial - minds of the 20th century.

Sigismund (later changed to Sigmund) Freud was born on 6 May 1856 in Freiberg, Moravia (now Pribor in the Czech Republic). His father was a merchant. The family moved to Leipzig and then settled in Vienna, where Freud was educated. Freud's family were Jewish but he was himself non-practising.

In 1873, Freud began to study medicine at the University of Vienna. After graduating, he worked at the Vienna General Hospital. He collaborated with Josef Breuer in treating hysteria by the recall of painful experiences under hypnosis. In 1885, Freud went to Paris as a student of the neurologist Jean Charcot. On his return to Vienna the following year, Freud set up in private practice, specialising in nervous and brain disorders. The same year he married Martha Bernays, with whom he had six children.

Freud developed the theory that humans have an unconscious in which sexual and aggressive impulses are in perpetual conflict for supremacy with the defences against them. In 1897, he began an intensive analysis of himself. In 1900, his major work 'The Interpretation of Dreams' was published in which Freud analysed dreams in terms of unconscious desires and experiences.

In 1902, Freud was appointed Professor of Neuropathology at the University of Vienna, a post he held until 1938. Although the medical establishment disagreed with many of his theories, a group of pupils and followers began to gather around Freud. In 1910, the International Psychoanalytic Association was founded with Carl Jung, a close associate of Freud's, as the president. Jung later broke with Freud and developed his own theories.

After World War One, Freud spent less time in clinical observation and concentrated on the application of his theories to history, art, literature and anthropology. In 1923, he published 'The Ego and the Id', which suggested a new structural model of the mind, divided into the 'id, the 'ego' and the 'superego'.

In 1933, the Nazis publicly burnt a number of Freud's books. In 1938, shortly after the Nazis annexed Austria, Freud left Vienna for London with his wife and daughter Anna.

Freud had been diagnosed with cancer of the jaw in 1923, and underwent more than 30 operations. He died of cancer on 23 September 1939.


Reviews of the Cái Tôi và cái Nó


ROBERT

The book has disappointed, little new, lots of water!

SONNY

I keep this book in my hand and feel so happy.

DARCEY

This book is worth reading!

ELLIOTT

The first review I put my soul in.

VICTORIA

The most cool book
Add a comment
Download EBOOK Cái Tôi và cái Nó by Sigmund Freud Online free

PDF: ci-ti-v-ci-n.pdf Cái Tôi và cái Nó PDF
ERUB: ci-ti-v-ci-n.epub Cái Tôi và cái Nó ERUB
DOC: ci-ti-v-ci-n.doc Cái Tôi và cái Nó DOC
TXT: ci-ti-v-ci-n.txt Cái Tôi và cái Nó TXT